96 (Mittag) Aglio e Olio: mit pikanter Knoblauchsoße